Cestovní pojištění

Pro naše klienty zajišťujeme též cestovní pojištění s UNIQA pojišťovnou, nebo ERV Evropskou pojišťovnou. Obraťte se na nás a my Vám pomůžeme vybrat vhodné pojištění:

 • pomůžeme vybrat nejvhodnější pojistku (a to i s pojištěním na COV-19)
 • pojištění a návrhy na pojištění připravujeme on-line
 • potřebujeme plná jména a data narození + adresu
 • platba pojistky lze až na výjimky zahrnout do faktury zájezdu
 • uzavření je třeba společně s uzavřením smlouvy o zájezdu (pozdější pojištění na ev. storno není možné)

Pokud máte na své platební kartě cestovní pojištění, doporučujeme porovnat pojistné plnění jednotlivých segmentů. Ne vždy je takováto pojistka dostatečná a platná.

UNIQA pojišťovna

Nově jsme domluvili pro naše klienty možnost cestovního pojištění u pojišťovny Uniqa a to včetně pojištění na ev. storno zájezdu. Velkou výhodou je, že Uniqa má individuální přístup k aktuální situaci s Cov-19 (tuto nemoc bere jako jakoukoliv jinou nemoc). Celková cena za pojistné má jednoduchou formu výpočtu, a to podle počtu nocí a dle finální ceny zájezdu. Pojišťovna nerozlišuje věk klienta, proto cena na dítě, dospělou osobu či seniora je vždy stejná.

 • pojistka, jenž je schopna fungovat i v době pandemií
 • pojištění i na onemocnění Cov-19 a to i ve třetích zemích
 • cena pojistky na osobu bez rozlišení věku
 • příklad běžného pojištění (cestovní pojištění včetně storna) našich klientů je při zájezdu do 80tis na osobu na 10 dní 223,-Kč x 10 dní = 2230,-Kč os.
 • cena tarifu pojištění je závislá na celkové finální ceně zájezdu a také délce zájezdu (pojistné krytí a ceny)
 • pojistné plnění (léčebné výlohy 5.000.000 Kč, akutní zubní ošetření - do výše limitu léčebných výloh, aktivní asistence 5.000.000,-Kč, převoz a repatriace 5.000.000 Kč, trvalé následky úrazu 200.000,-Kč, osobní věci 15.000 Kč, škoda na zdraví 5.000.000 Kč, škoda na majetku 5.000.000 Kč, ... ) podrobné info viz odkaz níže.

Ceníky a rozsah pojistného plnění UNIQA 

Všeobecné pojistné podmínky UNIQA

Rozšíření pojistného krytí UNIQA

Připojištění preventivní karantény v destinaci UNIQA

Informační dokument o pojistné produktu UNIQA

GDPR UNIQA

Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu UNIQA

ERV Evropská pojišťovna

Mimo klasického kvalitního cestovního pojištění nabízí připojištění storna zájezdu, a to v základním a rozšířeném balíčku. Rozšířený balíček (Storno Plus) , kdy se storno vztahuje na klientem doložitelné důvody (ne karanténa v destinaci).

Varianta Storno Plus obsahuje možnost zrušení cesty z důvodu vašeho onemocnění COVID-19. Navíc se vztahuje i na situaci, kdy je vám v souvislosti s COVID-19 nařízena osobní preventivní karanténa zasahující do původně plánovaného termínu cesty. Pojištění se nevztahuje na plošně nařízenou karanténu. Nadále platí pro situaci, kdy v okamžiku nástupu cesty nesplníte zdravotní podmínky pro vycestování z ČR (např. kontrola na letišti).

Rozšířením základního rozsahu o balíček „ERV Extra“ si připojistíte situace, kdy musíte prodloužit svůj pobyt v zahraničí z důvodu nezaviněného umístění do karantény či nesplnění zdravotních podmínek pro cestu zpět (např. nevpuštění do letadla). Vaše spoluúčast je 20 %. Limit plnění při znemožnění návratu domů je 15.000,-Kč na ubytování (většinou nedostačující na dobu celé karantény) a 15.000,-Kč na dopravu domů.

Pro cesty v rámci Evropy je možné volit variantu Sbaleno Za poznáním. Pro cesty mimo EU (oranžové, červené a tm. červené země) je možné sjednat variantu Sbaleno Na Maximum.

Nejčastěji vhodné cestovní pojištění Sbaleno na Maximum:

Pro velkou většinu našich klientů je pro jednotlivé cesty vhodná pojistka Sbaleno Na Maximum + balíček Storno Plus + eventuální připojištění storna a to i pro případ, že onemocníte COV-19 (ERV Extra)

 • na 6-10 dní, bez spoluúčasti .......................................................................................... 1.730,-Kč os.
 • balíček ERV Extra (zavazadla, odpovědnost, COV-19 návrat se spoluúčastí 20% ...) .........  349,-Kč os.
 • připojištění ev. storna ..................................................................................................   2,5% či 5% z ceny zájezdu (ERV má dvě varianty pojištění storna se spoluúčastí 0% až 20% dle zvolené varianty a důvodu storna; pro pojištění na Cov-19 je třeba dražší varianta).
 • pojistného plnění (léčebné výlohy 8.000.000 Kč, zubní ošetření 30.000 Kč, aktivní asistence neomezená, převoz a repatriace 4.000.000 Kč, trvalé následky úrazu 600.000, osobní věci 50.000 Kč, škoda na zdraví 6.000.000 Kč, škoda na majetku 3.000.000 Kč, ... ) podrobné info viz odkaz níže.

Jednotlivé specifické aktivity či rizika na cestách lze vyřešit připojištěním. Zejména se může jednat o již zmíněné pojištění zrušení cesty (storno), připojištění na preventivní karanténu v destinaci (ERV Extra), pojistky speciálně pro hráče golfu, vyznavače rizikových sportů (potápění, horolezectví, …) a pracovní cesty.

Dále můžeme řešit samostatné pojištění na storno zájezdu, nebo pro pravidelně cestující osoby i roční pojištění MultiTrip a to ve variantě na osobu i na rodinu.

Veškeré informace a podmínky naleznete ZDE.


Nahoru